Wyniosłam się stąd.

Skutecznie i nieodwołalnie.

Nowy adres mogę podać, trzeba tylko napisać do mnie. Taka selekcja, jak do klubu…